Skola uzņem personas bez vecuma ierobežojuma mācībām 7., 8. un 9. klasēs pamatizglītības vai 10., 11. un 12. klasēs vidējās izglītības iegūšanai.